Εισπρακτικές εταιρείες


Ο νόμος 3758/2009 επιβάλλει στις εταιρείες ενημέρωσης τις γνωστές εισπρακτικές εταιρείες να μην τηλεφωνούν στον δανειολήπτη από «απόκρυψη» , να μην ασκούν στον οφειλέτη οποιαδήποτε μορφή ψυχολογικής πίεσης  ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία  ή η ζωή του  οφειλέτη. Συνήθης απειλή είναι η εξής «θα πας φυλακή».
Απαγορεύεται επίσης οι εταιρείες αυτές να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις, η να απειλούν  ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη ή μελών της οικογενείας του εκμεταλλευόμενοι την άγνοια νόμου που διέπει τους περισσότερους των δανειοληπτών. Απαγορευτικό επίσης είναι να ενοχλούν μέλη της οικογένειας ου οφειλέτη ή συναδέλφους ή εργοδότες του  σχετικά με την εξόφληση του χρέους.
Released • 2019-10-24 13:45

Copyright © Π.Ε.Κ.Ε.Δ. 2019